Thứ hai, 06:45 23-05-2022
DÒNG SỰ KIỆN. Tử vi hôm nay của bạn Samsung Galaxy Note 10 Điện thoại Iphone 11
Đề xuất ưu tiên dân địa phương đấu giá đất trước
06:05, 23/05/2022
HoREA kiến nghị để dân sống tại các xã được đấu giá đất ở trước, nếu họ không có nhu cầu mới cho người nơi khác tham gia.
Quảng cáo