Chủ nhật, 01:02 17-10-2021
Phong thủy trọn đời tuổi Canh Tuất – 1970
14-10-2021 13:45
Sinh từ ngày Lập xuân 28/12 năm Kỷ Dậu đến ngày 8/1 năm Tân Hợi (âm lịch), tức từ ngày 4/2/1970 – 3/2/1971 dương lịch. Niên mệnh: Thoa Xuyến Kim khắc Đại Lâm Mộc.
Quảng cáo
Có thể bạn quan tâm