Thứ tư, 21:08 20-10-2021
Doanh nhân Trần Thị Lệ – Chính trực và tận hiến
13-10-2021 07:54
Doanh nhân Trần Thị Lệ là người không muốn xuất hiện nhiều trước công chúng nhưng với nền tảng là một bác sĩ dinh dưỡng, tâm huyết với việc nâng cao sức khỏe cộng đồng và sự quyết liệt, kiên định trong hành động...
Quảng cáo
Có thể bạn quan tâm