Thứ tư, 07:45 13-11-2019

Nhiều sai trái và khuất tất trong việc chi trả đền bù tại Thái Nguyên

06-11-2019 10:29
Phải di dời để nhường chỗ cho những dự án của địa phương nhưng người dân vẫn không được chi trả đầy đủ chế độ đền bù giải phóng mặt bằng, dù đã ổn định cuộc sống mới từ lâu.
HPLux
Có thể bạn quan tâm